Stiftelsens ledelse og styre

Øystein Walle (Daglig leder), Mob: 91539156 
Øystein Walle

Styret
Styret består av fire personer med tilknytning til Hallingdal og Valdres. Administrerende banksjef i  Sparebank 1 Hallingdal Valdres er representert i styret.


Terje Thon (styrets leder)
Terje Thon, er Sivilingeniør fra NTH 1970 og har gjennomført Program for Management Development (PMD) ved Harvard Busines-School 1985. Thon har 30 års arbeidserfaring fra store norske virksomheter, sist som visekonsernsjef i Telenor. Fra 2000 har Thon drevet egen virksomhet innen rådgivning og styrearbeid. Han har erfaring fra styrearbeid i en lang rekke norske og internasjonale selskaper innenfor områder som Telekommunikasjon, IT, Media, samt Helsevesen. 
Thon er i dag rådgiver for Macquarie Group i Norden og for CapMan Private Equity i Norge og han er engasjert i styrene for Proact AB i Sverige, European Directories SA i Luxenbourg, InfoCare AS og Birdstep Technologies ASA samt i Stiftelsen Norsk Luftambullanse. Thon er utflyttet halling med fortsatt sterk tilknytning til dalen, bl. a. gjennom hytte og gårdsbruk i Ål.

Bjørg Brestad
Bjørg Brestad, er bedriftsøkonom fra BI. Brestad har lang administrativ arbeidserfaring. Brestad har flere ulike verv, bl.a. medlem av kommunesektorens etikkutvalg med Lucy Smith som leder. Hun er styreleder i Valdres Næringsforum som organiserer 110 bedrifter i Valdres og  hun er nestleder i Valdresrådet. Det er en møteplass for næringslivet og det politiske livet i Valdres.
Brestad arbeider i dag som adm. Direktør i Valdres Energiverk as. Nett, kraft, produksjon, bredbåndsfiber, varmepumper, salg og utvikling av nye tjenester. 64 ansatte. Omsetning kr 125 mill.

Laila Rognaldsen
Laila Rognaldsen, kommer fra Hol er utdannet ved Handelshøyskolen BI med spesialisering i bedriftsutvikling. Rognaldsen har arbeidserfaring fra ulike bransjer som reiseliv, energi og industri. Hun har de siste 7 år arbeidet som økonomisjef/ Business manager ved NorMec AS. NorMec utvikler og produserer maskiner og utstyr for automatisering. Maskinene leveres hovedsakelig til den globale gummi industrien, men også til bakeribransjen i Norden.Hun sitter som styremedlem i EKT Langedrag naturpark og har tidligere sittet i flere styrer, blant annet som bedriftenes representant i styret for Kleivi Næringspark. Rognaldsen er idag økonomisjef i Tjøme kommune i Vestfold.

Knut Oscar Fleten
Knut Oscar Fleten, er siviløkonom fra NHH og har master fra BI i management (MOM). Fleten har arbeidet 16 år i bank med hovedvekt på næringsliv og ledelse. Fleten arbeidet to år i Aker Engineering (offshore) med økonomisk styring av store prosjekter. Fleten har hatt og har en rekke styreverv. De mest sentrale i dag er styreleder i SpareBank 1 Gruppen as (blant de 50 største bedriftene i Norge målt etter omsetning), styreleder for Samarbeidende Sparebanker as og styreleder for SpareBank 1 alliansen.
Fleten er i dag adm. Banksjef i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. En selvstendig bank i Hallingdal og Valdres med 90 ansatte og en forvaltningskapital på ca NOK 9 milliarder. Banken er en del av SpareBank 1 systemet.