Fakta om Kimen til vekst

Stiftelsen Kimen til vekst er opprettet av SpareBank 1 Hallingdal Valdres med midler fra bankens gavefond til allmennyttige formål, i henhold til sparebanklovens § 28.

  1. Stiftelsens er en alminnelig stiftelse i henhold til stiftelseslovens §§ 4.
  2. Stiftelsens formål er å bidra til økt verdiskapning i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak.
  3. Stiftelsen kan gå inn som første eksterne investor i et selskap eller komme inn som ny investor i forbindelse med aksjeemisjon.
  4. Stiftelsen kan koordinere investeringene med andre investorer gjennom lukkede fond / eget as hvor dette fondet / as'et foretar investeringen.
  5. Sammen med SpareBank 1 Hallingdal Valdres har stiftelsen tilgang til erfarne saksbehandlere, nettverk i finanssektoren, offentlige innovasjonsmiljøer og lokale næringsparker som kan tilføre selskapene hvor vi investerer unike bidrag.
  6. Stiftelsen skal over tid bygge opp en portefølje med selskaper eller fond hvor vi har eierinteresser.
  7. Stiftelsen skal bygge tette nettverk til ulike investeringsmiljøer for å kunne reise større investeringsbeløp i ulike prosjekter.