Kontakt oss

Har du spørsmål om Kimen til vekst du ikke finner svar på her, kontakt
daglig leder Øystein Walle på mail eller mobil 9153 9156.

 

Dersom du ønsker at Kimen til vekst skal vurdere ditt selskap ift. en mulig investering, benytt skjemaet under for innsending.

Kontaktperson
Navn
Telefon
Adresse
E-post
Vedlegg
Budsjett
Finansieringsplan
Forretningsplan
Kommentar