Før investering

For å kunne vurdere prosjektet, ønsker vi at gründer / selskapet presenterer en forretningsplan. Eksempelvis benyttes Mal for forretningsplan, utarbeidet av Innovasjon Norge.

En forretningsplan (3-5 års horisont) bør inneholde disse elementene:

  1. Forretningsidé
  2. Personopplysninger
  3. Produkt/tjeneste og produksjon
  4. Marked
  5. Markeds- og salgsaktiviteter
  6. Økonomi
  7. Kapitalbehov og finansiering
  8. Organisering og administrasjon av bedriften

Videre trenger vi et budsjett og en finansieringsplan for å gjøre en vurdering. Budsjettet bør ha et 3-års perspektiv.
Benytt skjemaet under dersom du ønsker at Kimen til vekst skal vurdere eierskap i din bedrift.

Vi tar raskt kontakt for å drøfte videre fremdrift.

Kontaktperson
Navn
Telefon
Adresse
E-post
Vedlegg
Budsjett
Finansieringsplan
Forretningsplan
Kommentar