Etter investering

Kimen til vekst bidrar med stiftelsens, SpareBank 1 Hallingdal Valdres og styremedlemmene sin samlede kompetanse;

 • god kunnskap ift. utvikling av bedrifter i en tidlig fase.
 • stort nettverk i regionen bidrar til å bygge verdiskapende relasjoner.
 • gjennom vårt nettverk har vi god kunnskap om offentlige støtteordninger.
 • gjennom styredeltakelse kan vi tilføre ledelseserfaring og økonomisk kompetanse til selskapene


Eksempler på hvordan vi kan, og ønsker å bidra

 •     Strategisk, industrielt og internasjonalt perspektiv
 •     Partnerskap, kunder og kanaler
 •     Nettverk, konsulenter, advokater, finansielt, industrielt
 •     Coaching mht ledelse og organisasjon
 •     Identifikasjon og rekruttering av eksterne styremedlemmer
 •     Assistanse ved finansieringsaktiviteter
 •     Balansering av teknologi- og markedsperspektiv
 •     Aktivt eierskap for å realisere forretningsideen
 •     Finansiell og strategisk kontrollfunksjon